Zonneboiler premie 2018 | Info & nuttige weetjes

Een zonneboiler is een nuttige investering waarmee je heel wat kan besparen op de energiefactuur. Combineer je de aankoop met de beschikbare premies en subsidies, dan wordt het totaalplaatje nog interessanter. Ontdek hier welke premies je kan aanvragen in 2018.

Benieuwd naar een prijs op maat? Vraag hier vrijblijvend een offerte voor zonneboilers.

 

Premies en subsidies voor zonneboilers in 2018

Voor het installeren van een zonneboiler kom je in aanmerking voor de volgende premies of subsidies:

– Premie van de netbeheerder

– Verbeteringspremie Vlaamse overheid

– Gemeentelijke premie (niet in alle gemeenten)

 

1) Premie zonneboiler via de netbeheerder

premie subsidie zonneboilerHoeveel bedraagt de premie?

Voor het installeren van een zonneboiler in je bestaande woning kun je van de netbeheerder een eenmalige premie krijgen van 550 euro per m², met een maximum van € 2.750 per geplaatste installatie én maximaal 40% van het factuurbedrag

Deze bedragen gelden voor zonneboilers waarvan de eindfactuur in 2018 (of nog in 2017) ligt. Voorwaarde is dat de aannemer beschikt over een attest van bekwaamheid.

 

 

Stel dat je in 2018 een zonneboilersysteem van €3.500 laat installeren, dan krijg je -indien je voldoet aan de voorwaarden- daar dus  €3.500 x 0,4 = € 1400 voor terug (hierbij wordt gerekend met een maximumpremie van 40% van de factuur).

Beschermde afnemers komen in aanmerking voor een hogere premie: de premie per m² en de maximale premie liggen 20% hoger voor zonneboilers waarvan de eindfactuur in 2018 (of nog in 2017) ligt. Beschermde klanten zijn mensen die recht hebben op sociale maximumprijzen voor aardgas en elektriciteit.

 

 

Voorwaarden premie netbeheerder aanvragen

– Het moet gaan om een woning in Vlaanderen die aangesloten werd op het elektriciteitsnet vóór 1-1-2014 of waarvoor de bouwaanvraag uiterlijk op 31-12-2013 is ingediend maar pas na deze datum is aangesloten.

– De zonneboiler moet door een aannemer worden geïnstalleerd en gefactureerd. Sinds 1 juli 2017 moet de aannemer over een certificaat van bekwaamheid beschikken of moet de installatie gekeurd worden door een gecertificeerde keuringsinstantie.

– De datum op de eindfactuur is bepalend. De factuur mag maximaal 1 jaar oud zijn op het moment dat de premieaanvraag bij je netbeheerder toekomt. Je vindt het aanvraagformulier overigens op de website van je netbeheerder.

– De premie geldt alléén voor nieuwe zonneboilers die gebruikt worden voor de aanmaak van sanitair water, eventueel in combinatie met woningverwarming. Zwembadverwarming met zonneboilers wordt vergoed bij installaties met eindfactuur vanaf 2017. De premie geldt NIET voor de vervanging of uitbreiding van een bestaand systeem met zonnecollectoren.

– Het toestel moet voldoen aan de technische eisen.

Een gespecialiseerde aannemer kan je verder informeren over de voorwaarden en technische vereisten van de installatie om in aanmerking te komen voor de zonneboilerpremie. Vraag hier vrijblijvend een offerte voor zonneboilers.

 

 

2) Verbeteringspremie Vlaamse overheid

premie zonneboiler voorwaardenHoeveel bedraagt de premie?

Met de Vlaamse Verbeteringspremie kan je een deel van de kosten van werken die bedoeld zijn om de woning te verbeteren, recupereren. Ook zonneboilers vallen hieronder.

Zonneboilers behoren tot de categorie Sanitaire installaties. Hiervoor kan je 750 euro terugkrijgen. Als we dit bedrag optellen bij het premiebedrag uit ons rekenvoorbeeld, dan kan je voor een zonneboiler die €3.500 heeft gekost €2.150 (€1.400 netbeheerderpremie + €750 verbeteringspremie) terugkrijgen.

 

 

Voorwaarden

De Verbeteringspremie is uiteraard gebonden aan enkele voorwaarden, die te maken hebben met je inkomen, de facturen en de woning waar de zonneboiler geplaatst wordt. Hier vind je alvast de belangrijkste voorwaarden waaraan je moet voldoen om in aanmerking te komen voor deze vergoeding:

– Het belastbaar inkomen van de bewoner en de samenwonende partner van drie jaar voor de premieaanvraag mag niet hoger dan 30.640 euro liggen, te vermeerderen met 1.600 euro per persoon ten laste. Vraag je de premie aan in 2018, dan kijkt men dus naar het belastbaar inkomen van 2015.

Het maximale inkomen van een verhuurder die de woning verhuurt aan een sociaal verhuurkantoor en zijn/haar samenwonende partner ligt op 61.270 euro. Ook hier geldt het inkomen van drie jaar voor de premieaanvraag.

– De facturen mogen maximaal 12 maanden oud zijn. Het bedrag op de factuur (incl. BTW) moet minstens dubbel zo hoog zijn als het premiebedrag dat wordt uitbetaald.

– De verbeteringspremie is alleen geldig voor woningen in het Vlaams Gewest die minimaal 25 jaar oud zijn. De woning moet daarnaast ook dienst doen als hoofdverblijfplaats.

Je kan de verbeteringspremie aanvragen via de website van de Vlaamse overheid.

premie zonneboiler

 

3) Gemeentelijke subsidie zonneboiler 2018

In sommige gemeenten kom je voor de installatie van een zonneboiler in aanmerking voor een premie. De bedragen en voorwaarden van deze vergoeding kunnen sterk verschillen van gemeente tot gemeente. Daarom raadpleeg je best je gemeentelijke overheid om meer te weten te komen over eventuele lokale subsidies voor het plaatsen van zonneboilers.

In sommige gemeenten zijn er andere financiële maatregelen om de aankoop van zonneboilers te ondersteunen. Dit kan bijvoorbeeld onder de vorm van goedkope leningen. Op deze pagina kan je ontdekken welke ondersteuning jouw gemeente aanbiedt voor het installeren van zonneboilers.

 

 

Online offertes aanvragen

premie zonneboiler aanvragenOm in aanmerking te komen voor een premie voor een zonneboiler moet je een beroep doen op een aannemer voor de plaatsing van de installatie. Een aannemer kan je ook advies geven over de voorwaarden en technische vereisten van het toestel om recht te hebben op een subsidie.

Overweeg je om een zonneboilerinstallatie te plaatsen? Maak nu gebruik van onze online offerteservice en vraag gratis en vrijblijvend offertes aan bij onze erkende installateurs op deze pagina.

 

 

Vrijblijvend prijzen vergelijken

Benieuwd naar de kosten en mogelijkheden van een zonneboiler en/of zonnepanelen? Vraag nu vrijblijvend offertes op maat aan bij onze aangesloten installateurs via onderstaand formulier. Je ontvangt maximaal 3 voorstellen op maat van erkende installateurs actief in jouw regio.