Elektrischeboiler.be

Zonneboiler premie 2020

Laatste update 4 december 2019 – Een zonneboiler is een nuttige investering waarmee je heel wat kan besparen op de energiefactuur. Combineer je de aankoop met de beschikbare premies en subsidies, dan wordt het totaalplaatje nog interessanter. Ontdek hier op welke premies je aanspraak kan maken en wat de voorwaarden zijn waaraan je moet voldoen.

 

Premies en subsidies voor zonneboilers

Voor het installeren van een zonneboiler kom je in aanmerking voor de volgende premies of subsidies:

 

premie subsidie zonneboiler

1) Premie zonneboiler via de netbeheerder

Voor het installeren van een zonneboiler in je bestaande woning kan je van de netbeheerder een premie krijgen van 550 euro per m², met een maximum van € 2.750 per geplaatste installatie én maximaal 40% van het factuurbedrag. Deze premie kan per woning 1 keer om de 15 jaar worden aangevraagd.

Deze bedragen gelden voor zonneboilers waarvan de eindfactuur in 2019 of 2020 ligt. Voorwaarde is dat de aannemer beschikt over een attest van bekwaamheid. Stel dat je een zonneboilersysteem van € 3.500 laat installeren, dan krijg je – indien je voldoet aan de voorwaarden – daar dus  € 3.500 x 0,4 = € 1.400 voor terug.

Beschermde afnemers komen in aanmerking voor een hogere premie: de premie per m² en de maximale premie liggen 20% hoger voor zonneboilers waarvan de eindfactuur in 2019 of 2020 ligt. Beschermde klanten zijn mensen die recht hebben op sociale maximumprijzen voor aardgas en elektriciteit.

 

Voorwaarden premie netbeheerder aanvragen

  • Vlaanderen: woning in Vlaanderen aangesloten op het elektriciteitsnet vóór 1-1-2014 of waarvoor de bouwaanvraag uiterlijk op 31-12-2013 is ingediend maar pas na deze datum is aangesloten.
  • Facturen: de datum op de eindfactuur is bepalend. De factuur mag maximaal 1 jaar oud zijn op het moment dat de premieaanvraag bij je netbeheerder toekomt.
  • Nieuw: de premie geldt alléén voor nieuwe zonneboilers die gebruikt worden voor de aanmaak van sanitair water, eventueel in combinatie met woningverwarming.
  • Uitbreiding: de premie geldt niet voor de vervanging of uitbreiding van een bestaand systeem met zonnecollectoren.

 

Opgelet: aannemer of keuring verplicht

De zonneboiler moet door een aannemer worden geïnstalleerd en gefactureerd. Sinds 1 juli 2017 moet de aannemer over een certificaat van bekwaamheid beschikken of moet de installatie gekeurd worden door een gecertificeerde keuringsinstantie. Laat daarom je zonneboiler steeds installeren door een erkend installateur.

Deze loodst je overigens snel en eenvoudig doorheen de premie-aanvraag. Zo ben je ook zeker van een 100% correcte installatie, extra garantie en een snelle uitbetaling van de premie. Ontvang hier een prijsvoorstel op maat van erkende zonneboilerinstallateurs uit je buurt.

 

 

2) Gemeentelijke subsidie zonneboiler

In sommige gemeenten kom je voor de installatie van een zonneboiler in aanmerking voor een premie. De bedragen en voorwaarden van deze vergoeding kunnen sterk verschillen van gemeente tot gemeente. Daarom raadpleeg je best je gemeentelijke overheid om meer te weten te komen over eventuele lokale subsidies voor het plaatsen van zonneboilers. In sommige gemeenten zijn er andere financiële maatregelen om de aankoop van zonneboilers te ondersteunen. Dit kan bijvoorbeeld onder de vorm van goedkope leningen.

 

Offertes voor een zonneboiler ontvangen?

Kies voor een erkend vakman en verzeker jezelf van een correcte plaatsing van jouw zonneboiler. Via onderstaand formulier ontvang je vrijblijvend prijsvoorstellen en advies van maximaal 3 vakmannen actief in jouw buurt.

  • Gratis
  • Vrijblijvend
  • Vergelijk & Bespaar
  • Erkende vakmannen