Elektrischeboiler.be Advies over alle soorten boilers & waterverwarmers
Vergelijk 100+ erkende installateurs online!
header image
Elektrischeboiler.be

Zonneboiler premie 2022

Laatste update: 01 Aug 2022 – Een zonneboiler is een nuttige investering waarmee je heel wat kan besparen op de energiefactuur. Combineer je de aankoop met de beschikbare premies en subsidies, dan wordt het totaalplaatje nog interessanter. Ontdek hier op welke premies je aanspraak kan maken en wat de voorwaarden zijn waaraan je moet voldoen.

 

Beschikbare premies zonneboiler 2022:

1. Fluvius premie zonneboiler (€ 550 per m²)
2. Mijn VerbouwPremie  (vanaf 1 oktober 2022)
3. Totaalrenovatiebonus (€ 625 tot 4.750)
4. EPC labelpremie  (€ 2.500 tot 5.000)
5. Gemeentelijke premie

Zonneboiler aankopen? Een erkende installateur geeft je graag meer informatie over deze premies. Kom gratis en vrijblijvend in contact met professionals actief in je buurt via onze offertedienst.

 

Wijziging 1 juli 2022:
Renovatiepremie en Fluvius energiepremies verdwijnen

Sinds 1 juli kan je de renovatiepremie en energiepremies van Fluvius niet meer aanvragen. Ze verdwijnen en worden vervangen door de Mijn VerbouwPremie. Die kan je aanvragen vanaf 1 oktober.

Heb je de werken reeds laten uitvoeren? Vanaf 1 oktober kan je, onder bepaalde voorwaarden, aanspraak maken op de Mijn VerbouwPremie. Je kan deze premie enkel aanvragen voor facturen of delen van facturen waarvoor je nog geen renovatiepremie of Fluvius premie hebt aangevraagd en waarvoor nog geen premie werd toegekend.

Moet je de werken nog laten uitvoeren? Je hoeft niet te wachten met de uitvoering van de werken om aanspraak te maken op de Mijn VerbouwPremie. Ontvang vrijblijvend offertes.

 


1. Fluvius premie zonneboiler (t/m 30 juni 2022)

Plaats je een zonneboiler? Dan kon je daarvoor tot en met 30 juni 2022 een premie voor energiebesparende maatregelen van netbeheerder Fluvius ontvangen.

 

LET OP: deze premie kon je aanvragen t.e.m. 30 juni 2022!

De aparte energiepremie van Fluvius en de overkoepelende renovatiepremie zijn gestopt sinds 1 juli 2022. Sinds dan loopt de aanloopperiode naar de nieuwe Mijn VerbouwPremie, oftewel de eengemaakte premie voor renovatie en energiebesparende maatregelen. Belangrijk: deze regeling gaat pas vanaf 1 oktober 2022 van start.

In principe kan elke eigenaar van een gebouw of woningeigenaar in aanmerking komen voor de Mijn VerbouwPremie, zolang hij/zij voldoet aan de voorwaarden. Ben je benieuwd naar het typische verloop van een aanvraag en of het zinvol is om je aanvraag uit te stellen tot na 1 oktober 2022? Vraag dan advies aan een erkende vakman actief in jouw buurt via onze gratis offerteservice.

 

BELANGRIJK: onderstaande info is niet langer relevant aangezien je de premie niet meer kan aanvragen.

 

Hoeveel bedraagt de zonneboiler premie?

Voor het installeren van een zonneboiler in je bestaande woning kan je van de netbeheerder een premie krijgen van 550 euro per m², met een maximum van € 2.750 per geplaatste installatie én maximaal 40% van het factuurbedrag. Stel dat je een zonneboilersysteem van € 3.500 laat installeren, dan krijg je – indien je voldoet aan de voorwaarden – daar dus maximum € 3.500 x 0,4 = € 1.400 voor terug.

Beschermde afnemers (= mensen die recht hebben op sociale maximumprijzen voor aardgas en elektriciteit) komen in aanmerking voor een hogere premie: de premie per m² en de maximale premie liggen 20% hoger.

 

Voorwaarden premie netbeheerder aanvragen

 • Woning: woning in Vlaanderen aangesloten op het elektriciteitsnet vóór 1-1-2014.
 • Facturen: de datum op de eindfactuur is bepalend. De factuur mag maximaal 2 jaar oud zijn op het moment dat de premieaanvraag bij je netbeheerder toekomt.
 • Zonneboiler: de premie geldt alléén voor nieuwe zonneboilers die gebruikt worden voor de aanmaak van sanitair water, eventueel in combinatie met ruimteverwarming of zwembadverwarming.
 • Aannemer: om aanspraak te kunnen maken op de zonneboiler premie moet de zonneboiler door een aannemer worden geïnstalleerd en gefactureerd. De aannemer moet over een certificaat van bekwaamheid beschikken. Is dat niet het geval, dan moet hij zich laten bijstaan of het uitgevoerde werk laten valideren door een gecertificeerd installateur. Vind een vakman via onze gratis offerteservice.

 

Hoe zonneboiler premie aanvragen?

Je kan de premie voor een zonneboiler online of per post aanvragen bij netbeheerder Fluvius. Dat kan pas na de uitvoering van de werken, uiterlijk 2 jaar na de datum van de eindfactuur. Bij die aanvraag moet je een kopie van de facturen, een attest met technische info over de geplaatste zonneboiler, … toevoegen. Een vakman voorziet je van alle nodige documenten en kan je helpen bij de aanvraag. Kom in contact met gespecialiseerde zonneboiler installateurs actief in jouw buurt via de offertepagina.

LET OP: normaal gesproken kom je in aanmerking voor een verlaagd btw-tarief van 21 naar 6% op materialen en arbeidskosten voor zonneboilers als je huis ouder is dan 10 jaar en je werken uit laat voeren door een vakman. Echter geldt deze regeling nu vanwege stijgende energieprijzen óók voor woningen jonger dan 10 jaar. Dit is van toepassing t/m december 2023.

 


2. Mijn VerbouwPremie (vanaf 1 oktober 2022)

Wil je een premie aanvragen voor een zonneboiler? Wees er dan bewust van dat er sinds het afsluiten van het vorige premiestelsel (30 juni 2022) nu een aanloopperiode geldt van 1 juli t/m 30 september. Tijdens deze aanloopperiode kan tijdelijk geen premie-aanvraag indienen.

 • Nog tot en met 30 juni 2022 kon je de premies van Fluvius en de overkoepelende renovatiepremie aanvragen.
 • Tussen 1 juli en 30 september 2022 kan je de premies tijdelijk niet aanvragen.
 • Vanaf 1 oktober kan je de nieuwe Mijn VerbouwPremie aanvragen.

Let op: heb je al een zonneboiler laten plaatsen, maar heb je er nog geen premie voor aangevraagd? Of staat de installatie van een zonneboiler op de planning? Dan kan je vanaf 1 oktober onder bepaalde voorwaarden aanspraak maken op de Mijn VerbouwPremie. Ontvang vrijblijvend advies en voorstellen op maat.

 

Voorwaarden Mijn VerbouwPremie voor zonneboilers

Om in aanmerking te komen voor de Mijn VerbouwPremie voor een zonneboiler moet je aan behoorlijk wat voorwaarden voldoen. Zo moet je voor je aanvraag verschillende documenten kunnen aanleveren, zoals alle facturen, een attest van de ingeschakelde aannemer, een gedateerde foto van de zonnecollectoren, … Een rijtje met de belangrijkste voorwaarden bij zonneboilers (dit is dus géén complete lijst):

 • Aansluiting op elektriciteitsdistributienet: gebouwen die vóór 2014 zijn aangesloten op het elektriciteitsnet komen in aanmerking voor de Mijn VerbouwPremie. Is dit niet het geval, dan moet meer dan 5 jaar geleden een stedenbouwkundige omgevingsvergunning zijn verleend, moet het gebouw voldoen aan de geldende EPB-eisen en moet hiervoor een correcte EPB-aangifte zijn ingediend.
 • De factuur: het totale factuurbedrag mag niet minder dan € 1.000 zijn. Daarnaast moet je de premie binnen 2 jaar na de laatste factuur aanvragen om in aanmerking te komen. LET OP: voor aanvragen tussen 1 oktober en 31 december 2022 geldt een termijn van 2 jaar en 3 maanden.
 • Inhoud opslagvat: de vereiste inhoud van je opslagvat is afhankelijk van het type zonnecollectoren. Zo geldt voor vlakkeplaat collectoren een minimale inhoud van 40 liter per m² aan apertuuroppervlakte. Voor buiscollectoren is dit 55 liter per m² aan apertuuroppervlakte.
 • De installatie: je moet de zonneboiler altijd laten plaatsen door een Rescert-installateur. Daarnaast moet de zonneboiler een Solar Keymark hebben, of conform EN12976-1 zijn getest (EN/TS12977 is hierbij ook een optie) en gemarkeerd in de fabriek.

 

Mijn VerbouwPremie aanvragen = vakman inschakelen

Om in aanmerking te komen voor de Mijn VerbouwPremie moet je de installatie van de zonneboiler overlaten aan een erkende vakman. Hij verzekert je niet alleen van een correcte plaatsing, maar kan je ook begeleiden tijdens je premie-aanvraag. Maak gebruik van onze gratis offerteservice en vind een vakman actief in jouw buurt. Start je aanvraag hier.

 

 

Bedrag zonneboiler premie

De Mijn VerbouwPremie bedraagt nooit meer dan 50% van de totale factuur (excl. btw). Hoeveel je precies ontvangt, is afhankelijk van de aanvrager en het gebouw waar je de installatie laat plaatsen. Een rijtje:

Soort installatieInkomenscategorieMaximaal premiebedrag
Installatie voor enkele woningLaagste inkomenscategorie of verhuurder bij SVKmax. 50% van factuur
/ € 3.300 (€ 660 per m²)
Middelste en hoogste inkomenscategoriemax. 40% van factuur
/ € 2.750 (€ 550 per m²)
Investeerdersmax. 40% van factuur
/ € 2.750 (€ 550 per m²)
Gemeenschappelijke installatie voor appartementsgebouwmax. 40% van factuur
/ € 2.750 per appartement (€ 550 per m²)
Installatie voor niet-woongebouwmax. 40% van factuur
/ € 20.000 (€ 200 per m²)

 

Hoe vraag ik de Mijn VerbouwPremie aan?

Vanaf 1 oktober 2022 kan je de Mijn VerbouwPremie online aanvragen via het digitaal loket. Dat moet normaal uiterlijk 2 jaar na datum van de laatste factuur. Uitzondering: tussen 1 oktober en 31 december 2022 kan je de premie aanvragen voor facturen die op dat moment max. 2 jaar en 3 maand oud zijn.

Documenten die je nodig hebt bij de aanvraag zijn o.a. de (eind)facturen, het attest van de aannemer, … Een vakman voorziet je van de nodige documenten en kan je eventueel helpen om de Mijn VerbouwPremie aan te vragen. Ontvang vrijblijvend offertes van erkende zonneboiler installateurs via de offertepagina.

 


3. Totaalrenovatiebonus (€ 625 tot 4.750)

Investeer je in 3 of meer energiebesparende maatregelen? Dan kom je in aanmerking voor de Totaalrenovatiebonus. Die komt bovenop de aparte premies van Fluvius. Hoeveel bedraagt die premie en waaraan moet je voldoen?

 

Hoeveel bedraagt de premie?

De premie wordt berekend op basis van het aantal werken die je laat uitvoeren. Een overzicht van de premies die je ontvangt naargelang het aantal energiebesparende maatregelen.

Aantal werkenWoningAppartement
3€ 1.250€ 625
4€ 1.750€ 875
5€ 2.750€ 1.375
6€ 3.750€ 1.875
7€ 4.750€ 2.375

TIP: het bedrag voor beschermde afnemers is gemiddeld zo’n 50% hoger. Wil je graag meer weten over een zonneboiler en de Totaalrenovatiebonus? Dan kan je hiervoor terecht bij je installateur.

 

Wat zijn de voorwaarden?

Wil je graag de totaalrenovatiebonus aanvragen? Dan moet je aan bepaalde voorwaarden voldoen. We sommen de belangrijkste hier voor je op:

 • Welke werken: binnen een periode van 5 jaar moet je minstens 3 verschillende energiebesparende werken uitvoeren. Deze moeten o.a. uit de volgende domeinen komen: hoogrendementsbeglazing, isolatie of duurzame warmtebronnen. Een zonneboiler maakt hier deel van uit.
 • Factuurdatum: de datum van de eindfactuur van de eerste maatregel moet tussen 2017 en 2020 liggen. Ondertekende je nog in 2020 een offerte voor een 1e investering die kan meetellen voor de Totaalrenovatiebonus en ontving je de eindfactuur in 2021? Dan kan je kiezen tussen het traject van de Totaalrenovatiebonus of de EPC-labelpremie. Bij zo’n ondertekende offerte na 1 januari 2021 val je niet meer onder de Totaalrenovatiebonus en kan je een beroep doen op de EPC labelpremie.
 • Uitvoerder van de werken: om aanspraak te maken op Totaalrenovatiebonus moet je alle werken laten uitvoeren door een professioneel aannemer. Die zorgt niet alleen voor een duurzaam resultaat, maar bezorgt je ook de nodige documenten om de premie succesvol aan te vragen. Start hier je aanvraag.

 

Hoe kan ik de premie aanvragen?

Om in aanmerking te komen voor de premie, moet je eerst alle werken laten uitvoeren en er de individuele premie van Fluvius voor aanvragen. Merkt de netbeheerder dat je 3 of meer specifieke premieaanvragen doet? Dan nemen ze contact met je op en krijg je de bonus bovenop de aparte premies.

 


4. EPC labelpremie (€ 2.500 tot 5.000)

Laat je energiebesparende werken uitvoeren met een eindfactuur vanaf 2021? Dan kan je ook aanspraak maken op de EPC-labelpremie. Je kan de premie krijgen wanneer je het EPC-label van de woning naar label C, B of A kan brengen.

 

Hoeveel bedraagt de EPC labelpremie?

Het bedrag van de premie hangt af van het type woning en het label waar je naar streeft. Een overzicht:

EPC labelBedrag woningBedrag appartement
naar label C€ 2.500nvt
naar label B€ 3.750€ 2.500
naar label A€ 5.000€ 3.750

TIP: voor beschermde afnemers zijn de premiebedragen gemiddeld 20% hoger.

 

Wat zijn de voorwaarden?

Wil je de EPC labelpremie aanvragen? Dan moet je aan de volgende voorwaarden voldoen.

 • Woning: je moet kunnen bewijzen dat je woning een slechte energieprestatie heeft. Dit doe je aan de hand van een EPC-attest dat niet ouder is dan 2019. In het geval van een woning gaat het om energielabel E of F, bij een appartement is dat D, E of F.
 • Termijn renovatie: de werken moeten binnen 5 jaar na datum van het EPC-attest uitgevoerd worden en door gespecialiseerde aannemers. Voor een zonneboiler moet je dus een beroep doen op een erkend installateur.
 • Nieuw EPC-verslag: nadien komt een EPC deskundige langs om een nieuw verslag op te stellen. Hieruit moet blijken dat de werken en de nieuwe installaties inderdaad resulteren in een betere EPC-score. Voor woningen is dat minstens energielabel C, bij appartementen is dat energielabel B.

LET OP: de EPC labelpremie kan je niet combineren met de Totaalrenovatiebonus. De richtlijn is dat je een beroep doet op de EPC-labelpremie als de factuur van je 1ste investering een einddatum heeft na 1 januari 2021 en je de offerte ook ondertekende na 1 januari 2021. Kortom, start je nu met je renovatie? Dat kom je sowieso terecht in het traject van de EPC-labelpremie.

 

Hoe vraag ik de EPC labelpremie aan?

De aanvraag voor de EPC labelpremie gebeurt online bij Fluvius. Hiervoor moet je 2 stappen doorlopen:

 • STAP 1 = activatie EPC labelpremie (voor de renovatie): tijdens de eerste stap maak je een melding van de werken en de huidige staat van je woning. Is dit succesvol? Dan heb je 5 jaar de tijd om te renoveren.
 • STAP 2 = uitbetaling EPC labelpremie (na de renovatie): heb je na de renovatie een nieuw EPC-certificaat laten opmaken? Geef dan alle nieuwe informatie in op de website en duidt het nieuwe EPC label aan. Pas dan wordt de premie uitbetaald.

Advies op maat nodig? Een installateur geeft graag meer uitleg over deze premie en de verschillende voorwaarden. Neem gratis en vrijblijvend contact op met een installateur actief in jouw buurt.

 

Maak gebruik van het renteloze renovatiekrediet

Wil je je woning energiezuiniger maken? Dan kan je bovenop de EPC labelpremie het renteloze renovatiekrediet aanvragen. Dit is een additionele lening bovenop je hypothecaire lening die je helpt je woning energiezuinig te renoveren. Hierdoor kan je tot wel € 60.000 renteloos lenen, op voorwaarde dat je woning binnen de 5 jaar aanzienlijk energiezuiniger is. Interesse? Informeer er dan naar bij de bank.

 

 


5. Gemeentelijke subsidie zonneboiler

In sommige gemeenten kom je voor de installatie van een zonneboiler in aanmerking voor een premie. De bedragen en voorwaarden van deze zonneboiler premies kunnen sterk verschillen van gemeente tot gemeente. In sommige gemeenten zijn er ook andere financiële maatregelen om de aankoop van zonneboilers te ondersteunen. Dit kan bijvoorbeeld onder de vorm van goedkope leningen.

TIP: je raadpleegt dus best je gemeentelijke overheid om meer te weten te komen over eventuele lokale subsidies voor het plaatsen van zonneboilers en andere financiële voordelen. Je kan je ook altijd laten informeren over de mogelijkheden door een erkend installateur van zonneboilers.

 

 

Offertes voor een zonneboiler ontvangen?

Kies voor een erkend vakman en verzeker jezelf van een correcte plaatsing van jouw zonneboiler. Via onderstaand formulier ontvang je vrijblijvend prijsvoorstellen en advies van maximaal 3 vakmannen actief in jouw buurt.

 • Gratis
 • Vrijblijvend
 • Vergelijk & Bespaar
 • Erkende vakmannen